ElkarTakt elkarte gastronomikoen kudeaketa

Kontsumoaren ordainketa diruz edo banketxe bidez

Nahi den kobratzeko modalitatea ezartzeko aukera ematen du ELKARTAKT-ek.

Ordainketa diruz

Hartutakoa elkatean bertan ordaindu (beti egin izan dugun moduan).

Ordaintzeko modu hau aukeratuko balitz eta ala nahi izanez gero, kanbioen arazoa zaiezteko eta beste noizbait erabili ahal izateko, DIRU POLTSA bat kontrolatzeko prestatua dago, ordaintzeko momentuan gutxiago edo gehiago utzi den diruarekin.

Ordainketak banketxez

Data konkretu batzuen artean bazkide bakoitzak egin dituen kontsumo eta kobratu beharreko kuotak guztiak batzeko eta bide batez banketxera bidaliko dugun SEPA 1914 fitxagia prestatzeko prestatua dago ELKARTAKT.

Banketxearekin komunikazioa beraiekin adostu dugun moduan egin ahalko dugu: internet bidez, pendrive batean emanez, paperean informazioa emanez,…

Kobratzeko bi moduak bereizi gabe

Bazkide bakoitzak momento bakoitzean kobratzeko modua aukeratzeko aukera ematen du ELKARTAKT-ek.